Om bostadsrättsförsäkringar

Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för det underhållet av ytskikten och fast inredning inne i lägenheten. Det är därför viktigt att du har en bostadsrättsförsäkring, annars riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer.

En bostadrättsförsäkring kan du antingen ha som ett tillägg till hemförsäkringen eller genom att ha en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring. Ibland kan bostadsrättsförsäkringen ingå i föreningens fastighetsförsäkring och du är då försäkrad genom din bostadsrättsförening.

Ditt ansvar

Du som har en bostadsrätt ansvarar för skötseln av både ytskikt, det vill säga väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker och av fast inredning som köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods (toalett, handfat, badkar med mera).

Du ansvarar även för skador som orsakas av alla andra som bor i bostadsrätten och de som är på besök.

Brandskador

Du kan bara bli ansvarig för brandskador som du själv orsakar genom vårdslöshet.

Vattenskador

Du är ansvarig för vattenskador som uppkommer i din egen lägenhet på grund av vattenläckage från ditt eller grannarnas våtutrymme, kök, golvbrunn, avlopp och installationer. Om vattenskada uppkommer från ledning under tryck har dock föreningen hela ansvaret för skador i din lägenhet och i fastigheten i övrigt. Du är emellertid alltid ansvarig för alla vattenskador som du själv orsakar genom vårdslöshet.

Övriga skador

Du kan vara ansvarig för andra skador som uppstår genom el-, gas- och värmeledningar (till exempel element) men det beror på vad din förenings stadgar säger.

Vad täcker bostadsrättsförsäkringen

Din bostadsrättsförsäkring kan bland annat ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten. Flera försäkringsbolag ersätter dessutom skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Skador på lös egendom omfattas däremot inte utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.

Yt- och tätskikt

De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom dessa.

Om du vill kan du i en del bolag utöka din bostadsrättsförsäkring med en tilläggsförsäkring som ersätter även yt- och tätskikt.

Vissa tilläggsförsäkringar omfattar också de fördyrningar som kan uppstå när branschpraxis har ändrats så att andra regler gäller jämfört med när yt- och tätskiktet först lades.

Åldersavdrag

Försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Avdragets storlek beror på åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Föreningen och grannar

Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och på så sätt drabba både föreningen och grannar. Sådana skador ska ersättas genom fastighetsförsäkringen och grannarnas bostadsrättsförsäkringar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan både bostadsrättsförening och grannar kräva dig på ersättning motsvarande deras självrisker. Då kan du anmäla det till ansvarsförsäkringen som ingår i din hemförsäkring som kan ta de krav som riktas mot dig.

Fastighetsförsäkringen

I första hand ska skador som drabbar fastigheten alltid anmälas till fastighetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du misstänker att fastigheten drabbats av en skada så att de kan göra en anmälan till sitt försäkringsbolag.