Om bilförsäkringar

Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador samt sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil. Du kan skydda din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil.

Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Du kan teckna en tilläggsförsäkring som ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador. I vissa försäkringar ingår detta i hel- eller halvförsäkringen.

Det är den faktiska ägaren till bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Du ställer av din bil genom en anmälan till vägtrafikregistret. Antingen via Transportstyrelsens webbplats, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in bilens registeringsbevis.