Olika kontokort

Kontokort är ett samlingsnamn på kort som fungerar som betalningsmedel. Kontokorten delas in i debetkort, betalkort och kreditkort

Debetkort kan ges ut av en bank och kallas då ofta för bankkort. Vid betalning med kortet debiteras det bankkonto som kortet är knutet till.

Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 dagar, med betalning av det belopp som kontohavaren handlat för eller tagit ut i automat under en viss period.

Kreditkort är ett kort där betalning vid ett köp sätts upp på ett skuldkonto och i allmänhet betalar kortinnehavaren ränta från inköpsdagen.

Renodlade uttagskort som enbart kan användas till att ta ut kontanter i en uttagsautomat finns inte längre.

Kontaktlösa betalningar med Kontokort

Ett antal svenska kortutgivare har börjat ge ut kontkort med vilka man göra kontaktlösa betalningar med hjälp av sk NFC-teknik. Det innebär att du istället för att stoppa ner chipet, eller dra magnetremsan, och slå in koden i kortterminalen så behöver du bara hålla kortet intill terminalen så sker en transaktion automatiskt. Du behöver inte slå koden om du handlar för mindre än 250 kronor. För att göra en kontaktlös betalning måste både kortet och terminalen vara utrustade med den tekniken.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå