Jämför kontokort

Läs mer

 I den här jämförelsen hittar du de flesta kort som ges ut av banker, kreditmarknadsbolag eller kortföretag och som inte ges ut i samarbete med någon viss butikskedja, bensinföretag eller liknande. Kontokort är ett gemensamt namn för bankkort, debetkort, betalkort och kreditkort. Välj antingen först vilka egenskaper du vill att ditt kort ska ha, eller välj direkt i listan över alla företags kort.

Ett debetkort (som också kan kallas bankkort) fungerar så att dina köp och uttag dras direkt från ditt konto. Om ett sådant kort också är ett onlinekort, så innebär det att kortterminalen kontrollerar hur mycket pengar som finns på kontot direkt mot banken vid varje köp eller uttag. Finns det inte tillräckligt med pengar så går det inte att göra uttaget. Normalt kontrolleras debetkort med Visa/MasterCard också direkt mot kontot, men de fungerar även i "offlineterminaler".

Betal- och kreditkort kan användas på två sätt. Antingen betalar du alla köp och uttag som finns med på fakturan på en gång. Då använder du kortet som ett betalkort, och du betalar ingen kreditränta. Beroende på när köpet eller uttaget gjordes kan den räntefria perioden bli mellan en och två månader. Väljer du istället att använda krediten så gör du delbetalningar på skulden, och då tillkommer kortets kreditränta på beloppen. Kortet fungerar då som ett kreditkort. Det finns kort som enbart är betalkort.

Välja kortegenskaper Välja företag
kort
Korttyp Återställ till ursprungsvärde
Årsavgift Återställ till ursprungsvärde
Uttag 1 000 kr i Sverige/EU kostar max Återställ till ursprungsvärde
Uttag 1 000 kr utanför EU kostar max Återställ till ursprungsvärde
Valutaväxlingspåslag, uttag/köp utomlands Återställ till ursprungsvärde
Kreditränta för betal- och kreditkort Återställ till ursprungsvärde
Bonus Återställ till ursprungsvärde
Kortreseförsäkring Återställ till ursprungsvärde
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå