Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats eller "skal" för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Via försäkringen kan du köpa och sälja dina sparprodukter. Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar.

Innan du väljer vilket slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma vilken typ av sparprodukter du vill kunna lägga i den. Bestäm dig också för om du själv vill välja och förvalta dina investeringar, eller om du vill att försäkringsbolaget ska ta hand om det för din räkning.

När du har en kapitalförsäkring betalar du löpande skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring.

Att tänka på

  • Välj mellan tre huvudtyper: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring
  • Läs faktabladet och ta del av försäkringens villkor och avgifter
  • En kapitalförsäkring kan ha en lång bindningstid
  • För uttag under bindningstiden får du betala en avgift
  • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn
Jämför kapitalförsäkringar

Fakta om kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

  • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
  • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
  • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
  • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
  • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid.

Tre typer av försäkringar

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar. I en fondförsäkring väljer du mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I en depåförsäkring placerar du själv i fonder, aktier eller andra värdepapper. Den tredje typen kallas för traditionell försäkring. I en sådan placerar försäkringsbolaget dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning.

Fondförsäkring
Depåförsäkring
Traditionell försäkring

Så fungerar en kapitalförsäkring

Villkor och avgifter varierar mellan olika bolag och olika kapitalförsäkringar. Titta på villkoren för försäkringen och ta del av faktabladet för den försäkring du tänker teckna.

Faktablad
Bindningstider och insättningar
Förtida uttag
Utbetalning
Förmånstagare

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår alltid ett så kallat återbetalningsskydd. I en del försäkringar kan du välja att lägga till andra försäkringsskydd.

Återbetalningsskydd
Livsvarig utbetalning
Premiebefrielseförsäkring
Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

Skydd för ditt sparande

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller inte något investerarskydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Regler för att skydda spararnas tillgångar