Inlåningskonton och sparkassor

Från och med den 1 januari 2021 måste alla företag som vill erbjuda konsumenter konton för sparande ha tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse. Ett undantag görs för så kallade sparkassor.

Ny lagstiftning ska stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden

För att stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och minska risken för att sparare förlorar sina insättningar har riksdagen beslutat att den nuvarande lagen om inlåningsverksamhet ska upphävas. Det innebär att företag som vill ta emot inlåning i fortsättningen måste ha tillstånd som bank- eller kreditmarknadsbolag.

Den nya lagstiftningen innebär att de inlåningsföretag som finns i dag får fortsätta sin verksamhet under 2021. Från och med den 1 januari 2022 måste de ha avvecklat sin verksamhet eller så måste de ansöka om tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse.

Sparkassor som har befintlig verksamhet och är registrerade hos Finansinspektionen kommer även i fortsättningen att få bedriva sin verksamhet.

Ingen insättningsgaranti hos inlåningsföretag eller sparkassor

Till och med 2020 har inlåningsföretag och sparkassor kunnat erbjuda konton som inte har omfattats av den statliga insättningsgarantin. De pengar du sätter in kan snarare jämställas med att du lånar ut pengar till företaget. Om allt går bra i företaget får du tillbaka dina pengar med den avtalade räntan. Om det går dåligt i företaget riskerar du att förlora inte bara den avtalade räntan utan också dina insatta pengar. Att du erbjuds en högre ränta hänger ihop med att du tar en högre risk att förlora dina pengar.

De inlåningsföretag och sparkassor som finns i dag måste vara registrerade hos Finansinspektionen men myndigheten har inte tillsyn över dem på samma sätt som de har över banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton med insättningsgaranti.

Inlåningsföretagen och sparkassorna har heller inget krav på eget kapital kopplat till riskerna i sin verksamhet på det sätt som banker har och inlåningen har därför inget skydd vid en eventuell konkurs.

Att tänka på

  • Pengar i inlåningsföretag och sparkassor saknar skydd av insättningsgarantin. Går inlåningsföretaget eller sparkassan i konkurs förlorar du din insättning
  • Högre ränta innebär högre risk
  • Du får maximalt sätta in 50 000 kr

Risker med placeringen

Risken med att placera pengar hos ett inlåningsföretag eller en sparkassa

Till skillnad från insättningar hos banker och kreditmarknadsbolag omfattas inte insättningar i inlåningsföretag av lagen om insättningsgaranti.

En insättning i ett inlåningsföretag eller i en sparkassa kan gå förlorad om företaget hamnar i ekonomiska svårigheter, t.ex. försätts i konkurs.

Risk

Finns det någon risk med att ha pengar insatta hos ett inlåningsföretag eller en sparkassa
Vad är den stora skillnaden mellan inlåningsföretag, sparkassor, banker och kreditmarknadsbolag
Konkurser i inlåningsföretag och sparkassor