Utbetalning av pension

I god tid innan du vill gå i pension ska du bestämma hur du vill att olika pensionsdelar ska betalas ut. Det avgör hur mycket du får per månad.

Du kommer med stor sannolikhet att få pension från flera håll: allmän pension från staten, eventuell tjänstepension från dina arbetsgivare och kanske från ditt eget pensionssparande. Hur mycket det blir totalt beror  bland annat på faktorer som hur länge du arbetat, vad du haft i lön, hur ditt pensionskapital har förvaltats och vilka avgifter försäkringsbolaget har tagit ut. Du kan läsa mer om vad som påverkar pensionens storlek här.

Hur mycket du får i månaden beror bland annat på vid vilken ålder du väljer att gå i pension och under hur lång tid du vill att dina eventuella tjänstepensioner och eget sparande ska betalas ut.

Hur lång tid vill du ha pension?

Du kan välja att ta ut den allmänna pensionen vid ett par olika startpunkter och i olika procentsatser men den betalas alltid ut så länge du lever. Till skillnad från till exempel en tjänstepension där du kan välja om du vill  har utbetalningar i mellan 5 och 30 år, eller så länge du lever. Läs mer om hur du vill att din pension ska betalas ut.

Testa olika månadsbelopp

På minpension.se finns en samlad pensionsinformation för alla som tjänar in pension i Sverige. Där kan du göra simuleringar av hur stor din månatliga pension blir beroende på olika val.

Olika utbetalningsmodeller

Hos oss kan du se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett givet pensionskapital. Du kan också  jämföra försäkringsbolagens utbetalningsmodeller för tjänstepension och privat pensionsförsäkring. I jämförelserna ser du vilka livslängdsantaganden och prognosräntor som myndigheten och försäkringsbolagen använder.

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för och besvarar frågor om den allmänna pensionen.

 

 

Vanliga frågor

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt orange kuvert eller på minpension.se får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

Du kan göra en egen prognos för din pension på www.minpension.se

På årsbeskedet för min pensionsförsäkring står det redovisat ett belopp som kallas arvsvinst. Vad är det?

Finns det pengar kvar på en pensionsförsäkring när den försäkrade dör och det inte finns något efterlevande- eller återbetalningsskydd, fördelas pengarna till övriga försäkringstagare utan återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd.

Dessa pengar kommer sedan att redovisas som arvsvinst på årsbeskedet för dem som får ta del av pengarna. Vissa bolag kan tidigare använt andra benämningar som t ex riskintäkt.

Påverkar livbolagens antagande om hur länge vi lever, hur mycket jag får ut från min pensionsförsäkring?

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.
Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

Ett annat bolag, som har ett livslängdsantagande som är 20 år för en 65-åring, skulle betala ut ca 50 000 kronor per år – dvs 25 procent mer.