Efterlevandeskydd - Vad händer med pensionen när du dör?

Du kan välja att teckna ett efterlevandeskydd i din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring. Skyddet ger dina anhöriga ersättning om du skulle dö före en viss ålder. Det finns olika sorters efterlevandeskydd och de har olika förutsättningar. Skyddet är inte gratis utan innebär en lägre pension för dig.

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. Vilket begrepp som används beror på vilken försäkring skyddet finns i. Vår information gäller tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Vad som gäller för allmän pension och premiepension kan du i stället läsa i pensionsmyndighetens information: Vad händer med pensionen när du dör?  

Om du väljer att ha ett efterlevandeskydd får du själv lägre pension men dina efterlevande får ersättning om du dör. Man kan se efterlevandeskydd som ett slags livförsäkring, även om det finns ganska stora skillnader i utformning jämfört med en vanlig livförsäkring. 

Om du väljer att avstå från efterlevandeskydd och det finns pengar kvar i din pensionsförsäkring när du dör så delas pengarna ut till andra försäkringstagare som inte heller har något efterlevandeskydd. Det kallas för arvsvinster. På samma sätt får du ta del av andras kvarvarande pensionspengar som inte går till efterlevande. 

Hur ska man tänka när det gäller efterlevandeskydd?

De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga. Eller vill försäkra sig om att det finns pengar till en partner för att till exempel klara av ett bolån ensam. Andra väljer att i stället skaffa låneskydd eller någon form av livförsäkring. Läs mer om låneskydd och  behov av livförsäkring. Skydden kräver att du fyller i en hälsodeklaration. 

Hur gör jag för att ta bort efterlevandeskyddet?

Man brukar råda konsumenter att tänka efter noga om man har det skydd man behöver innan man tar bort ett efterlevandeskydd, eftersom det kan vara svårt att skaffa det igen om man blivit äldre och ångrar sig. Däremot ska man inte heller av slentrian betala för ett skydd som sänker ens egen pension, när till exempel barnen  är vuxna och försörjer sig själva. Här kan du räkna ut vad ditt efterlevandeskydd kostar.

Om du vill ta bort efterlevandeskyddet, behöver du antingen fylla i en blankett hos försäkringsbolaget eller valcentralen som administrerar din tjänstepension. Eller göra valet på försäkringsbolaget eller valcentralens webbplats i inloggat läge. Kontakta försäkringsbolaget för närmare information.

Skaffa återbetalningsskydd om din familjesituation ändras

Ofta finns det en optionsrätt i kollektivavtalade tjänstepensioner som ger konsumenter möjlighet att lägga till ett återbetalningsskydd utan hälsoprövning om man flyttar ihop med någon, gifter sig eller får barn. Rätten brukar gälla både sparat kapital och för nya premier. Om du vill göra andra ändringar i en tjänstepension där du inte har återbetalningsskydd, till exempel ändra utbetalningstid, eller flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag, kan det däremot krävas en godkänd hälsoprövning först.

Jämföra efterlevandeskydd med en livförsäkring

Ett alternativ eller komplement till efterlevandeskydd kan vara att teckna en livförsäkring. Om du vill kan du räkna ut vad efterlevandeskydd kostar och jämföra med årspremien för en livförsäkring på motsvarande belopp,

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är samlingsnamnet för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. De skiljer sig åt både när det gäller vilket belopp som betalas ut och hur man betalar för skyddet.

Återbetalningsskydd – kan väljas till både privat pension och tjänstepension
Familjeskydd – kan väljas till tjänstepension
Familjepension – kan ingå i din tjänstepension
Efterlevandeskydd med ett på förhand valt belopp 
Förmånstagare
Exempel på efterlevandeskydd i äldre försäkringar

Vanliga frågor

Om jag dör innan jag går i pension, vad händer då med pengarna?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.

Jag har en pensionsförsäkring. Jag vill att barnen ska få pengarna om jag dör innan pensionen hinner utbetalas. Hur ordnar jag det?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.