Efterlevandeskydd - Vad händer med pensionen när du dör?

Du kan välja att teckna ett efterlevandeskydd i din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring. Skyddet ger dina anhöriga ersättning om du skulle dö före en viss ålder. Det finns olika sorters efterlevandeskydd och de har olika förutsättningar. Skyddet är inte gratis utan innebär en lägre pension för dig.

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. Vilket begrepp som används beror på vilken försäkring skyddet finns i.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör – efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskydd?

Vår information gäller tjänstepension och privata pensionsförsäkringar. Vad som gäller för allmän pension och premiepension kan du i stället läsa i pensionsmyndighetens information: Vad händer med pensionen när du dör?  

Om du väljer att ha ett efterlevandeskydd får du själv lägre pension men dina efterlevande får ersättning om du dör. Du kan själv räkna ut vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd i din tjönstepension, inom olika  avtalsområden. Här kan du till exempel beräkna kostnaden för efterlevandeskydd inom SAF-LO.

Välj ett annat avtalsområde.

Man kan se efterlevandeskydd som ett slags livförsäkring, även om det finns ganska stora skillnader i utformning jämfört med en vanlig livförsäkring. 

Om du väljer att avstå från efterlevandeskydd och det finns pengar kvar i din pensionsförsäkring när du dör så delas pengarna ut till andra försäkringstagare som inte heller har något efterlevandeskydd. Det kallas för arvsvinster. På samma sätt får du ta del av andras kvarvarande pensionspengar som inte går till efterlevande. 

Hur ska man tänka när det gäller efterlevandeskydd?

De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga. Eller vill försäkra sig om att det finns pengar till en partner för att till exempel klara av ett bolån ensam. Andra väljer att i stället skaffa låneskydd eller någon form av livförsäkring.

Hur gör jag för att ta bort efterlevandeskyddet?
Skaffa återbetalningsskydd om din familjesituation ändras

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är samlingsnamnet för återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med på förhand valt dödsfallsbelopp och familjeskydd. De skiljer sig åt både när det gäller vilket belopp som betalas ut och hur man betalar för skyddet.

Återbetalningsskydd – kan väljas till både privat pension och tjänstepension
Familjeskydd – kan väljas till tjänstepension
Familjepension – kan ingå i din tjänstepension
Efterlevandeskydd med ett på förhand valt belopp 
Förmånstagare
Exempel på efterlevandeskydd i äldre försäkringar

Vanliga frågor

Jag har en pensionsförsäkring. Jag vill att barnen ska få pengarna om jag dör innan pensionen hinner utbetalas. Hur ordnar jag det?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.