Om binära optioner

Spekulerar du i binära optioner kan du bara satsa på två möjliga utfall: att en viss omständighet inträffar eller att den inte gör det. Om du har rätt i din spekulation vinner du en på förhand bestämd utdelning. Har du fel förlorar du din insats. På så vis blir risken väldigt hög och du kan förlora allt du satsat. Binära optioner följer en underliggande tillgång som en aktie, ränta, råvara, bitcoin, valuta eller motsvarande.

Är binära optioner ett finansiellt instrument

Många binära optioner omfattas av definitionen på ett finansiellt derivatinstrument och räknas därmed som finansiella instrument. Det finns dock undantag och det beror på om den underliggande tillgången är ett finansiellt instrument eller inte. Är den inte det så är den binära optionen således inget finansiellt instrument och bör snarare omfattas av lotterilagstiftningen.

Måste man ha tillstånd för att sälja binära optioner

Om den binära optionen är ett finansiellt instrument så krävs det tillstånd från relevant tillsynsmyndighet för att få lov att handla med det. Är det ett utländskt bolag så behöver de förutom tillstånd från sitt hemlands myndighet dessutom ha anmält till svenska Finansinspektionen att de erbjuder sina optioner till den svenska marknaden. Annars får de inte sälja till svenska konsumenter i Sverige. Bolag som har anmält detta till Finansinspektionen finns med i deras företagsregister.

Varningar och förbud

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har meddelat att de har ett pågående övervakningsarbete av försäljning av binära optioner och andra spekulativa, finansiella högriskprodukter. Sverige och vissa länder i Europa har av samma skäl i princip förbjudit handel med binära optioner för konsumenter.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå