Rätt till ett konto

Du har rätt att få ett konto i en bank om inte banken kan presentera "särskilda skäl" för att neka dig ett. Du bör också få tilläggstjänster som till exempel ett kort, en girotjänst och Internetbank. Men en förutsättning är att banken kan kontrollera din identitet.

Särskilda skäl för att neka någon ett konto kan exempelvis vara att kunden tidigare varit ohederlig mot banken, att det finns misstanke om penningtvätt eller risk för att banken främjar brottslig verksamhet genom att erbjuda ett konto. Det framgår av lagen om insättningsgaranti. Enligt allmänna råd från Finansinspektionen bör banken inte neka dig att få ett konto enbart på grund av en betalningsanmärkning.

För att du på ett effektivt sätt ska kunna ta ut kontanter, göra överföringar och betala räkningar bör du också få tilläggstjänster till kontot (Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2001:8). En tilläggstjänst kan vara ett kort, en girotjänst eller Internetbank.

Även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att få öppna ett konto. Men en förutsättning för att få öppna ett konto är att banken kan kontrollera din identitet. Går inte det kommer du inte att få något konto. Banken kan komma att ställa frågor till dig om dig själv, dina pengars ursprung och dina transaktioner. Detta är till följd av "Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" vilken ålägger banken att skaffa s k kundkännedom.