Så utvärderar du en fond

Inför ett beslut att köpa eller sälja fondandelar bör du utvärdera fonden. Enklast gör du det genom att titta på jämförelseindex eller rating. Ingen av dessa metoder ger dock något facit till framtida avkastning. Du kan även hitta information om fonden du tänker investera i på fondförvaltarens hemsida vilket kan hjälpa dig att utvärdera, jämföra och välja fonder. 

Index är ett enkelt sätt att jämföra fonder. Det är dock viktigt att jämförelsen görs med ett relevant index, alltså med ett index som överensstämmer med fondens placeringsinriktning. En Sverigefond kan till exempel jämföras med OMX Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Detta index talar om hur aktierna på börsen har utvecklats i genomsnitt.
Ett annat användbart index är OMXS30-index som visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett tredje index är SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) som ofta används för att jämföra fonder. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de särskilda placeringsregler som gäller för fonder och inkluderar återinvesterade utdelningar.

Rating-företag

Flera specialiserade företag, såsom Morningstar och Privata Affärer, utvärderar löpande fonder genom så kallad rating. Fonderna betygssätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. Det förekommer även rating där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Om samma fond har fått högt betyg i flera olika ratingsystem betyder det egentligen bara att fonden hittills har lyckats få bra avkastning utifrån fondens placeringsinriktning och risk.