Så utvärderar du en fond

Inför ett beslut att köpa eller sälja fondandelar bör du utvärdera fonden. Enklast gör du det genom att titta på jämförelseindex eller rating. Ingen av dessa metoder ger dock något facit till framtida avkastning. Du kan även hitta information om fonden du tänker investera i på fondförvaltarens hemsida vilket kan hjälpa dig att utvärdera, jämföra och välja fonder. 

Index är ett enkelt sätt att jämföra fonder. Det är dock viktigt att jämförelsen görs med ett relevant index, alltså med ett index som överensstämmer med fondens placeringsinriktning. En Sverigefond kan till exempel jämföras med OMX Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Detta index talar om hur aktierna på börsen har utvecklats i genomsnitt.
Ett annat användbart index är OMXS30-index som visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett tredje index är SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) som ofta används för att jämföra fonder. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de särskilda placeringsregler som gäller för fonder och inkluderar återinvesterade utdelningar.

Rating-företag

Flera specialiserade företag, såsom Morningstar och Privata Affärer, utvärderar löpande fonder genom så kallad rating. Fonderna betygssätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. Det förekommer även rating där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Om samma fond har fått högt betyg i flera olika ratingsystem betyder det egentligen bara att fonden hittills har lyckats få bra avkastning utifrån fondens placeringsinriktning och risk.   

Information hos fondförvaltare

Fondförvaltare av fonder har ofta mycket information om sina fonder på sina egna hemsidor och det finns krav på att viss information ska finnas med i deras informationsbroschyrer och årsredovisning. Det är därför alltid bra att se vad de själva skriver om sin fond och hur den förvaltas. Varje fond ska även ha ett faktablad där du som konsument ges en översikt över den viktigaste informationen för att göra ett val av fonder.

Krav på att informera om hållbarhetsarbete

Något som allt fler efterfrågar är hållbara investeringar. Det finns därför krav på att förvaltaren av en fond ska skriva om deras arbete med hållbarhet med sina investeringar för varje fond som de förvaltar. Informationen ska finnas tillgänglig på förvaltarens hemsida för fonden. Förvaltaren ska även göra en utvärdering av fondens metod och arbete med hållbarhet inom de olika områdena i sin årsredovisning eller i en rapport.