Att välja fond

Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är spartid, risknivå och fondens tidigare resultat. De är dessutom beroende av varandra.

Fonder som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten

Spartid

Tidsfaktorn är många gånger avgörande för vilken typ av fond du ska välja. Om försäljningen/uttaget ligger nära i tiden, eller om fondandelarna måste ha ett visst minsta värde, kan det vara klokast att säkra det kapital du har snarare än att försöka öka andelarnas värde. Det kan då vara klokt att välja fonder med låg risk. Ska försäljningen/uttaget däremot göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk. Det gör du med vetskap om att över en längre tidsperiod svänger de flesta marknader. Eventuella nedgångar kommer sannolikt att följas av uppgångar.

Riskspridning

Sprid risken i ditt fondsparande genom att välja flera olika fonder! Låt säga att du äger två olika fonder med samma risknivå. Risken som helhet blir då lägre om de två fonderna har olika sorters risker. Man pratar ofta om fondernas "exponering". En av fonderna är exponerad mot råvaror och den andra mot IT-bolag. Det innebär att även om båda fonderna har hög risk, så blir riskbilden lägre om du delar investeringen mellan de två fonderna.

Tidigare resultat 

Har du kommit fram till vilken typ av fond du är intresserad av ska du sedan välja en eller flera enskilda fonder. Ett sätt att jämföra olika fonder är att titta på deras rating. Rating är ett slags betyg på fonder.

Fondens tidigare uppnådda resultat är ingen garanti för fondens framtida resultat. För att minska risken för sämre resultat kan du kontrollera om fonden har samma ansvarige förvaltare som då den presterade bra.