Oberoende rådgivare och övriga rådgivare

Rådgivare som lämnar investeringsrådgivning kan delas in i två kategorier:
- Oberoende rådgivare som måste uppfylla vissa uppställda krav för att få kalla sig oberoende.
Övriga rådgivare som alltså inte uppfyller kraven och därför inte heller får kalla sig för oberoende.

 

Oberoende rådgivare

För att få kalla sig oberoende, måste rådgivaren bland annat kunna göra en analys utifrån ett brett utbud av externa produkter, innan han lämnar en rekommendation om lämplig investering till dig. En oberoende rådgivare får inte heller lämna råd om eller rekommendera det egna företagets eller närstående företags produkter och får alltså inte ha sådana produkter i sitt sortiment.

En oberoende rådgivare får inte heller ta emot och behålla någon ersättning (så kallad provision) från företagen vars produkter rådgivaren lämnar råd om och säljer. Tar rådgivaren ändå emot sådan provision, ska provisionen vidarebefordras till dig.

Övriga rådgivare

Rådgivare som inte uppfyller de uppställda kraven och som alltså inte lämnar rådgivning på oberoende grund, får inte kalla sig för oberoende.

Rådgivare som inte är oberoende får rekommendera och lämna råd om egna och närstående företags produkter. De behöver inte heller ha några externa produkter i sitt sortiment.

Rådgivare som inte är oberoende får också ta emot provisioner. Men en förutsättning för att kunna ta emot provision, är att du som kund då också får något mervärde. Det skulle exempelvis kunna vara att du får tillgång till verktyg för fondval eller något annat som höjer kvaliteten på tjänsten till dig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå