Information

Innan du får investeringsrådgivning, ska du få viss information. Informationen skiljer sig åt beroende på om rådgivaren är "oberoende" eller inte.

 

Information då rådgivning inte lämnas på oberoende grund

Är rådgivaren inte "oberoende" ska du bland annat få information

  • om att rådgivaren inte är "oberoende"
  • om sortimentet som rådgivaren lämnar råd om är begränsat till företagets egna och/eller närstående företags produkter
  • om riskerna med produkterna
  • om den eventuella provision som rådgivaren tar emot och
  • om rådgivaren löpande kommer att följa upp din investering

Information om rådgivaren är oberoende

Är rådgivaren däremot "oberoende" ska du få information om bland annat

  • de finansiella produkter som företaget erbjuder
  • riskerna med produkterna och
  • om rådgivaren löpande kommer att följa upp din investering
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå