Om distansavtal

Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet. 14 dagars ångerrätt gäller även avtal om de flesta finansiella produkter och tjänster.

När du handlar av en näringsidkare utan att ni träffas, till exempel när du handlar via internet, köper av en telefonförsäljare eller svarar på ett brevutskick ingår du ett ”distansavtal”.

Köper du något av en näringsidkare som säljer sina produkter eller tjänster på gator och torg, till exempel i ett köpcentrum, vid ett tillfälligt marknadsstånd eller när du handlar av en säljare som besöker ditt hem, ingår du ett "avtal utanför affärslokaler".

14 dagars ångerrätt

Vid distansavtal eller avtal utanför en affärslokal har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Sådan ångerrätt gäller för de flesta finansiella tjänster, som försäkringar, konton, bank- och kreditkort, betaltjänster, krediter och värdepappersdepåer.

30 dagars ångerrätt för livförsäkring och privat pension

Om avtalet gäller en livförsäkring eller ett privat individuellt pensionssparande är ångerrätten längre än 14 dagar – då har du 30 dagars ångerrätt. En kapitalförsäkring är ett exempel på en livförsäkring.

Hur räknas ångerfristen

Ångerrätten börjar räknas först när du har fått hem information om avtalet. Du ska bland annat få information om den finansiella produktens eller tjänstens innehåll, om det företag du ingår avtalet med, priset, skatter, avgifter och ångerrätten.

Vad händer när jag ångrar avtalet

När du har meddelat företaget att du har ångrat dig är du inte längre bunden av avtalet. Företaget kan ha rätt till viss ersättning för tjänsten fram till dess du ångrade dig.

Ångerrätt för kreditavtal

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du inte ångerrätt om du träffar ett kreditavtal utanför en affärslokal. Bestämmelserna om ångerrätt för kreditavtal finns i konsumentkreditlagen. Du kan läsa mer om ångerrätt under rubriken "Så fungerar ett lån".

Krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 är det inte tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning av en förvaltnings- eller rådgivningstjänst för premiepension. För att ett avtal ska bli giltigt krävs det att du godkänt det skriftligt. Godkännandet kan även vara elektroniskt, till exempel via e-post eller SMS. Skulle företaget utföra tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte skyldig att betala för tjänsterna. De nya reglerna innebär också att företaget i rimlig tid måste lämna både information och avtalsvillkor till dig innan avtalet ingås.