Om inlåningsföretag och sparkassor

Till skillnad från banker och kreditmarknadsbolag har inte Finansinspektionen tillsyn över inlåningsföretag och sparkassor. De har rätt att ta emot inlåning från konsumenter men dina insättningar är utan insättningsgarantins skydd.

Vad är ett inlåningsföretag

Ett inlåningsföretag är ett företag som får ta emot inlåning från konsumenter. Beloppet är begränsat till maximalt 50 000 kr från en och samma konsument, enligt lagen om inlåningsverksamhet.

Ett inlåningsföretag ska vara registrerat hos Finansinspektionen, men företaget står inte under Finansinspektionens tillsyn. Vid en registrering kontrolleras enbart ägare, ledning och företagets interna regler om penningtvätt

Vad är en spar- och låneförening, sparkassa

En spar- och låneförening (sparkassa) är en ekonomisk förening. Ett vanligt exempel på en sparkassa är olika bostadskooperativ. En sparkassa får vid samma tillfälle ha maximalt 1 000 medlemmar och sparkassan får ta emot inlåning från medlemmarna.

Enligt lagen om inlåningsverksamhet ska en sparkassa ansöka om registrering, därför gäller samma beloppsbegränsning för sparkassorna som för inlåningsbolag, det vill säga maximalt 50 000 kr per konsument.

Det finns äldre sparkassor som på grund av vissa övergångsbestämmelser i lagstiftningen inte omfattas av beloppsbegränsningen på 50 000 kr.

Finns det någon risk med att ha pengarna hos ett inlåningsföretag eller sparkassa

Som konsument bör du tänka på att de pengar du sätter in i ett inlåningsföretag eller sparkassa inte omfattas av den så kallade insättningsgarantin. Det innebär att om inlåningsföretag eller sparkassan får ekonomiska problem kan du som sparare förlora hela det insatta beloppet.

Läs mer om insättningsgaranti här.

Vad är den stora skillnaden mellan inlåningsföretag, sparkassor, banker och kreditmarknadsbolag

Inlåningsföretag och sparkassor står inte under full tillsyn av Finansinspektionen, de är bara registrerade. Inlåningsföretagen och sparkassorna har heller inget krav på kapital kopplat till riskerna i sin verksamhet på det sätt som banker har och inlåningen har därför inget skydd vid en eventuell konkurs. Banker och kreditmarknadsbolag, står under full tillsyn av Finansinspektionen, har kapitalkrav och omfattas av insättningsgarantin.

Konkurser i inlåningsföretag och sparkassor

Hösten 2012 fick ett inlåningsföretag som hette Fundior problem med sin ekonomi. Det ledde till att cirka 1 900 kunder inte kunde få ut sina sparpengar. Totalt hade spararna ca 26 miljoner kronor insatta i bolaget. (Utredningen av konkursen pågår fortfarande under hösten 2017 och det är i nuläget oklart om spararna kommer att få tillbaka något av de insatta pengarna).

År 2014 förlorade cirka 1 000 kunder 23 miljoner kronor i LIC, Lärarnas Inköpscentral, i samband med ytterligare en konkurs. Lärarnas Inköpscentral var vid tillfället för konkursen inte ens registrerat hos Finansinspektionen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå