Pensionsguiden

Jämför kollektivavtalade tjänstepensioner

Här kan du jämföra de försäkringar som du kan välja på i din tjänstepension. Du hittar bland annat information om kostnader, fondutbud, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning.

Välj den jämförelse som är aktuell för dig beroende på om du är Arbetare (SAF-LO), privatanställd tjänsteman (ITP), kommunalt anställd (KAP-KL), statligt anställd (PA16) eller anställd på kommunalt företag (PA-KFS).

Välj det avtalsområde som är aktuellt för dig

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå