Pensionsguiden

Statligt anställd (PA16 avd II)

Är du statligt anställd och född 1987 eller tidigare omfattas du av PA 16 avdelning II som består av tre delar: En valbar del, Kåpan Tjänste och beroende på din ålder och lön kan du också omfattas av en förmånsbestämd ålderspension. Arbetsgivaren betalar från det du är 23 år en pensionspremie motsvarande 4,5 % av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp (1 932 000 kr år 2019). Från 1 jan 2017 gäller nya bolag och avgifter i PA 16.

Den valbara delen

I den valbara delen betalar arbetsgivaren motsvarande 2,5 % av din lön upp till 30 inkomstbenasbelopp (1 932 000 kr år 2019) till din tjänstepension. Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Det är den här delen du kan jämföra i vår Pensionsguide.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar valen

Premierna betalas in till en valcentral som för PA 16 är Statens tjänstepensionsverk (SPV). Valcentralen skickar premien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val av placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd i försäkringsföreningen Kåpan Pensioner.

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar även in en premie på motsvarande 2% av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp (1 932 000 kr år 2019) från det att du är 23 år. Kåpan Tjänste är en kompletterande ålderspension. För den delen av tjänstepensionen kan du själv inte välja förvaltningsform eller försäkringsbolag utan premierna placeras i en traditionell försäkring med garanterad ränta som förvaltas av försäkringsföreningen Kåpan Pensioner. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill.

Förmånsbestämd ålderspension

Beroende på din ålder och lön kan du också omfattas av en förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda pensionen kan du inte heller placera själv.

Sänkta avgifter

Från den 1 januari 2017 har avgifterna hos de valbara bolagen inom PA 16 sänkts. Det är upp till varje bolag att avgöra om de lägre avgifterna också ska omfatta försäkringar som tecknats innan dess. I Pensionsguiden kan du själv se hur avgiftsuttaget hanteras för nytt och tidigare uppsamlat pensionskapital.