Pensionsguiden

Statligt anställd (PA16 avd I)

Är du statligt anställd och född 1988 eller senare omfattas du av PA 16 avdelning I som består av en valbar del, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. Arbetsgivaren betalar totalt en pensionspremie motsvarande 6 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019) för alla tre delarna. Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren 31,5 % på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. I PA16 avdelning I finns inte någon nedre åldersgräns för när arbetsgivaren börjar betala in premier till tjänstepensionen.

Den valbara delen

I den valbara delen betalar arbetsgivaren motsvarande 2,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019). Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren också 20% på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Det är den här delen du kan jämföra i vår Pensionsguide.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar valen

Premierna betalas in till en valcentral som för PA 16 är Statens tjänstepensionsverk (SPV). Valcentralen skickar premien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val av placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd i försäkringsföreningen Kåpan Pensioner.

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar även in en premie på motsvarande 2% av din lön upp till 7,5  inkomstbasbelopp (461 250 kr år 2017). Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren 10% på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp till "Kåpan Tjänste". För den delen av tjänstepensionen placerar du inte själv premierna utan premierna placeras i en traditionell försäkring med garanterad ränta som förvaltas av försäkringsföreningen Kåpan Pensioner. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill.

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 % av din lön (efter vissa löneavdrag) till en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd i försäkringsföreningen Kåpan Pensioner. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension. 

Sänkta avgifter

Från den 1 januari 2017 har avgifterna hos de valbara bolagen inom PA 16 sänkts. Det är upp till varje bolag att avgöra om de lägre avgifterna också ska omfatta försäkringar som tecknats innan dess. I Pensionsguiden kan du själv se hur avgiftsuttaget hanteras för nytt och tidigare uppsamlat pensionskapital.