Pensionsguiden

Privatanställd tjänsteman (ITP 2)

Är du privatanställd tjänsteman och född 1978 eller tidigare omfattas du av ITP 2. Inom ITP 2 finns en del som är premiebestämd (ITPK). Från det att du fyller 28 år, börjar din arbetsgivare betala in en pensionspremie motsvarande 2% av din lön till ITPK. Du ansvarar själv för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Förutom att du själv kan välja förvaltningsform och försäkringsbolag för din ITPK kan du också välja till ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du dör, men då blir din egen pension lägre.

Collectum administrerar valet

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalar in för din räkning betalas in till valcentralen Collectum. Valcentralen administrerar pensionspremien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val, placeras premierna i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta. 

Även en förmånsbestämd del

I ITP 2 betalar arbetsgivaren även premier för en förmånsbestämd pension för. Förmånsbestämd pension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av din slutlön. Den förmånsbestämda pensionen är försäkrad i Alecta och du kan inte själv välja var premierna ska placeras. 

Behålla bolag? 

Bolagen Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv och Handelsbanken Liv är egentligen inte längre valbara, men de har tecknat avtal med valcentralen Collectum om att erbjuda möjlighet att ta emot premier även efter den 1 juli 2013. Det innebär att om du redan valt dem, och vill behålla valet, så kan du det.