Pensionsguiden

Privatanställd tjänsteman (ITP 2)

Är du privatanställd tjänsteman och född 1978 eller tidigare omfattas du av ITP 2. Inom ITP 2 finns en del som är premiebestämd (ITPK). Från det att du fyller 28 år, börjar din arbetsgivare betala in en pensionspremie motsvarande 2% av din lön till ITPK. Du ansvarar själv för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Förutom att du själv kan välja förvaltningsform och försäkringsbolag för din ITPK kan du också välja till ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du dör, men då blir din egen pension lägre.

Collectum administrerar valet

Arbetsgivaren betalar för din räkning in pensionspremien till valcentralen Collectum. De administrerar sedan pensionspremien till det försäkringsbolag du valt.

Även en förmånsbestämd del

I ITP 2 betalar arbetsgivaren även premier för en förmånsbestämd pension för. Förmånsbestämd pension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av din slutlön. Den förmånsbestämda pensionen är försäkrad i Alecta och du kan inte själv välja var premierna ska placeras. 

Ditt eget ansvar

ITPK (ITP2) är den premiebestämda pension, där du får placera pensionspremien som du vill. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, efterlevandeskydd, och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan. Har du inte gjort något val, placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Bolag som inte längre går att välja

AMF fondförsäkring och SEB fondförsäkring går egentligen inte längre att välja  i ITPK (ITP 2), men de har tecknat avtal med valcentralen Collectum om att  ta emot premier även efter den 1 oktober 2018. Om du har någon av de här försäkringarna sedan tidigare får du ett brev från Collectum och måste aktivt bekräfta om du vill behålla dem. Gör du inget val, placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Följande bolag går inte  längre att välja och försäkringarna i dem läggs i fribrev:

Från den 1 oktober 2018

  • Nordea Liv
  • Länsförsäkringar Liv