Pensionsguiden

Privatanställd tjänsteman (ITP 1)

Är du privatanställd tjänsteman och född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare betala in pensionspremier motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (468 750kr år 2018). Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren 30% på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. ITP 1 är en helt premiebestämd pension. Du ansvarar själv för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Du kan själv välja i vilket försäkringsbolag och förvaltningsform din pension ska förvaltas. Dock måste du enligt avtalet för ITP 1 placera minst 50 procent i en traditionellt förvaltad försäkring. Du kan också välja till ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du dör, men då blir din egen pension lägre.

I vissa fall kan du omfattas av ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare. Förutsättningen är då att din arbetsgivare tillämpar ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder.

Collectum administrerar valet

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalar in för din räkning betalas in till valcentralen Collectum. Valcentralen administrerar pensionspremien till det försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val, placeras premierna i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Ditt eget ansvar

ITP 1 är en helt premiebestämd pension, där du får placera pensionspremien som du vill. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, efterlevandeskydd, och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan.

Behålla bolag?

Bolagen Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv och Handelsbanken Liv är egentligen inte längre valbara i ITP 1, men de har tecknat avtal med valcentralen Collectum om att erbjuda möjlighet att ta emot premier även efter den 1 juli 2013. Det innebär att om du redan valt dem, och vill behålla valet, så kan du det.