Pensionsguiden

Privatanställd tjänsteman (ITP 1)

Är du privatanställd tjänsteman och född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare betala in pensionspremier motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 år 2019). Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren 30 % på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. ITP 1 är en helt premiebestämd pension. Du ansvarar själv för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Enligt avtalet för ITP 1 kan du placera 50 procent av dina pensionspremier i vilket försäkringsbolag och förvaltningsform du vill. Men minst 50 procent måste du placera i en traditionellt förvaltad försäkring, Du kan också välja till ett återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som ger din familj ökad trygghet om du dör, men då blir din egen pension lägre.

I vissa fall kan du omfattas av ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare. Förutsättningen är då att din arbetsgivare tillämpar ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder.

Collectum administrerar valet

Arbetsgivaren betalar för din räkning in pensionspremien till valcentralen Collectum. De administrerar sedan pensionspremien till det försäkringsbolag du valt.

Ditt eget ansvar

ITP 1 är en helt premiebestämd pension, där du får placera pensionspremien som du vill. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, efterlevandeskydd, och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan. Har du inte gjort något val, placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Bolag som inte längre går att välja

AMF fondförsäkring och SEB fondförsäkring går egentligen inte längre att välja  i ITP 1, men de har tecknat avtal med valcentralen Collectum om att  ta emot premier även efter den 1 oktober 2018. Om du har någon av de här försäkringarna sedan tidigare får du ett brev från Collectum och måste aktivt bekräfta om du vill behålla dem. Gör du inget val, placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget Alecta.

Följande bolag går inte  längre att välja och försäkringarna i dem läggs i fribrev:

Från den 1 oktober 2018

  • Nordea Liv
  • Länsförsäkringar Liv