Pensionsguiden

Kommunala företag (PA-KFS-09)

Är du anställd inom ett kommunalt företag och är född 1954 eller senare omfattas du från den 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Arbetsgivaren betalar från det att du är 25 år in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Du får själv välja och ta ansvar för hur dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller dem som är förmånstagare. Om du väljer ett återbetalningsskydd får du själv en lägre pension.

Din lön bestämmer pensionens storlek

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019), och 30% på lön över det. Tjänstepensionen i PA-KFS 09 är helt premiebestämd, vilket innebär att du själv väljer hur hela din pensionspremie ska placeras.

Pensionsvalet administrerar valen

Premierna till den valbara delen betalas till en valcentral. För PA-KFS 09 är det Pensionsvalet. Valcentralen administrerar valen. Om du inte gör något val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA.

Övergångsbestämmelser?

Är du född under något av åren 1954-1980, och är med i övergången från pensionsavtalet Gamla PA-KFS till PA-KFS 09, omfattas du av övergångsbestämmelser. De innebär att arbetsgivaren betalar en högre premie för dig. Beroende på ditt födelseår ligger premien på mellan 4,6 och 7,1 procent av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på överskjutande lönedelar mellan 30 och 42,5 procent. Ju äldre du är desto högre är din premie inom intervallet.

Omval - jämför bolag, avgifter och efterlevandeskydd

Från den 1 januari 2014 är det nya försäkringsbolag som är valbara, och alla inom PA-KFS 09 omfattas av ett obligatoriskt omval. Har du sedan tidigare ett bolag som inte är valbart från 2014, läggs den försäkringen i s k fribrev. (SPP Fondförsäkring och Länsförsäkringar Traditionell försäkring).

Du som är född 1953 och tidigare, samt anställda som den 1 januari 2009 hade sjukpenning, sjukersättning, eller aktivitetsersättning, fortsätter däremot att omfattas av Gamla PA-KFS.