Pensionsguiden

Kommun och landsting (KAP-KL)

Är du anställd inom kommun, landsting, kommunal-/kommunförbund eller kommunala företag omfattas du av KAP-KL. Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön från det du är 21 år. Du får själv välja och ta ansvar för hur dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som ger din familj ökad trygghet om du avlider, men då blir din egen pension lägre.

Din lön bestämmer premiens storlek

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp, som du själv får placera. Har du fyllt 28 år och har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren även in en premie till en förmånsbestämd ålderspension, som du själv inte kan placera.

Pensionsvalet och Valcentralen administrerar valen

Valcentraler för KAP-KL är Pensionsvalet och Valcentralen (Skandikon Administration AB). Det är valcentralen som administrerar valen.

Bolag som inte längre är valbara

Vissa försäkringsbolag är inte längre valbara för nya premier. Försäkringar i de bolagen läggs i fribrev. För kommande premier kan du göra ett omval till ett annat valbart bolag. Om du inte gör något aktivt val, placeras dina premier i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA Pension.

Följande bolag är inte längre valbara:

Från den 1 januari 2018

  • Folksam traditionell försäkring och fondförsäkring
  • Länsförsäkringar fondförsäkring

Från den 1 januari 2015

  • Avanza fondförsäkring

Från den 1 januari 2014

  • Nordnet fondförsäkring
  • SPP traditionell försäkring och fondförsäkring

Från den 1 januari 2013

  • Swedbank traditionell försäkring

Från den 1 januari 2012

  • Arkitekternas Pensionskassa traditionell försäkring
  • Handelsbanken Liv traditionell försäkring
  • Länsförsäkringar traditionell försäkring
  • Nordea traditionell försäkring
  • SEB traditionell försäkring
  • Skandia traditionell försäkring och fondförsäkring

Göra omval

För kommande premier kan du välja något av de nu valbara bolagen. Om du inte gör något val hamnar dina premier i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA Pension.

Uppmärksamma vilka bolag som finns kvar

De bolag som blev valbara i KAP-KL från den 1 januari 2012 upphandlades inte utan i stället användes ett s k anslutningsförfarande. Det innebär att om bolagen uppfyllde vissa grundkriterier fick de vara med som ett valbart bolag inom KAP-KL. Ett anslutningsförfarande leder också till större möjligheter för bolagen att välja att inte längre vara med som ett valbart bolag.

Lägre avgifter och flytträtt?

Det var upp till varje valbart bolag att avgöra om de lägre avgifterna redan från årsskiftet 2011/2012 också skulle omfatta tidigare sparat pensionskapital och om de erbjöd flytträtt. Från den 1 januari 2014 skulle däremot alla bolagen infört de nya lägre avgifterna på allt pensionskapital samt obligatorisk flytträtt. Den tidpunkten kom dock att skjutas fram till 1 september 2014.

 

 

Vissa försäkringsbolag är inte längre valbara för nya premier. Försäkringar i de bolagen läggs i fribrev. För kommande premier kan du göra ett omval till ett annat valbart bolag. Om du inte gör något aktivt val, placeras dina premier i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA.