Pensionsguiden

Kommun och landsting (AKAP-KL)

Är du född 1986 eller senare och är anställd inom kommun, landsting, kommunal-/kommunförbund eller kommunala företag omfattas du från den 1 januari 2014 av AKAP-KL. Arbetsgivaren betalar en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019). Du får själv välja och ta ansvar för hur dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

AKAP-KL är en helt premiebestämd pension och du får placera hela pensionspremien själv. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, återbetalningsskydd, och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan.

Din lön bestämmer premiens storlek

I AKAP-KL betalar arbetsgivaren in 4,5% av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019). På lön som överstiger det beloppet betalar arbetsgivaren 30% upp till 30 inkomstbasbelopp. I AKAP-KL finns inte någon nedre åldersgräns, vilket gör att du kan få tjänstepension även om du som ung exempelvis sommarjobbar.

Pensionsvalet och Valcentralen administrerar valen

Valcentraler för KAP-KL är Pensionsvalet och Valcentralen (Skandikon Administration AB). Det är valcentralen som administrerar valen.

Om du inte väljer bolag

Väljer du inte aktivt något bolag, så hamnar dina premier i det s k ickevalsalternativet . Det är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA Pension. Återbetalningsskydd innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare. Har du ett återbetalningsskydd får du själv en lägre pension.

Bolag som inte längre är valbara

Vissa försäkringsbolag är inte längre valbara för nya premier. Försäkringar i de bolagen läggs i fribrev. För kommande premier kan du göra ett omval till ett annat valbart bolag. Om du inte gör något aktivt val, placeras dina premier i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA Pension.

Följande bolag är inte längre valbara:

Från den 1 januari 2018

    • Folksam traditionell försäkring och fondförsäkring
    • Länsförsäkringar fondförsäkring

Från den 1 januari 2015

    • Avanza fondförsäkring

Från den 1 januari 2014

    • Nordnet fondförsäkring
    • SPP traditionell försäkring och fondförsäkring

Göra omval

För kommande premier kan du välja något av de nu valbara bolagen. Om du inte gör något val hamnar dina premier i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring i KPA Pension.

Automatisk övergång

Om du omfattades av KAP-KL före den 1 januari 2014, går du automatiskt över till AKAP-KL om du är född 1986 eller senare. Då kommer dina tidigare val av bolag inom KAP-KL att fortsätta gälla även inom AKAP-KL givet att det fortfarande är valbart.