Pensionsguiden

Arbetare (SAF-LO)

Är du privatanställd arbetare omfattas du av en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in motsvarande 4,5 procent av din lön till tjänstepension. Denna pension är premiebestämd, vilket innebär att du själv ansvarar för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Förvaltningsform och efterlevandeskydd

Förutom att du ska välja förvaltningsform och försäkringsbolag för din pension kan du också välja om du vill ha ett återbetalningsskydd och/eller ett familjeskydd. De ger din familj ökad trygghet om du dör, men då blir din egen pension lägre.

Fora administrerar valen

Pensionspremien betalas in till valcentralen Fora, som ser till att din pensionspremie skickas till det försäkringsbolag du har valt. Har du inte valt något försäkringsbolag placeras premierna i ett så kallat ickevalsalternativ, som är en traditionellt förvaltad försäkring utan återbetalningsskydd och familjeskydd i försäkringsbolaget AMF.

Ditt eget ansvar

Avtalspensionen SAF-LO är en helt premiebestämd pension, som du får placera som du vill. Det innebär att du helt själv, utifrån exempelvis ditt val av bolag, efterlevandeskydd och utbetalningstid, bär ansvaret för hur stor din pension blir i slutändan. Din arbetsgivare betalar in 4,5% av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019), och på lön som överstiger det sätter arbetsgivaren av 30%.

Avtal inom Avtalspension SAF-LO

Från och med den 1 januari 2014 gäller ett nytt avtal inom Avtalspension SAF-LO. År 2009 behövde alla som tillhörde Avtalspension SAF-LO göra ett obligatoriskt omval. Valde du då ett bolag som även är valbart nu, dvs efter den 1 januari 2014, behöver du inte göra något aktivt val alls. Dina premier fortsätter att placeras hos den förvaltare du tidigare valt, men i den nya produkt som gäller från 2014.

Bolag som inte längre är valbara

Har du däremot tidigare valt ett bolag som inte längre är valbart från 2014, måste du välja bolag på nytt. De bolag som inte längre går att välja är:

Länsförsäkringar Liv Traditionell Nordea Liv & Pension Traditionell Swedbank Traditionell försäkring Avanza Pension.

Väljer du inte något nytt bolag placeras dina kommande premier i ickevalsalternativet som är traditionell försäkring i AMF.