Pensionsguiden

Om JämförPris

Jag är år och vill gå i pension vid års ålder Jag vill att min pension ska utbetalas Jag har idag ett sparat kapital på kr i en privat pensionsförsäkring Du har inte angett en giltig ålder
Minsta tillåtna ålder är 16 och högsta tillåtna ålder är 70
Du har inte angett ett giltigt kapital
Du har angett en för låg pensionsålder för denna typ av sparande
Din ålder kan inte vara högre än din pensionsålder

Lägg till min försäkring

JämförPris beräknas på de avgifter som gäller om du skulle byta försäkring idag. Även om din försäkring visas i tabellen kan avgifterna vara annorlunda om du haft försäkringen ett tag. Fyll därför i avgifterna för din egen försäkring här. Då visas ett JämförPris även på den. Du hittar avgifterna för din försäkring på ditt årsbesked eller hos ditt försäkringsbolag.

Fast årlig avgift: kr Rörlig årlig avgift på kapitalet: % Årlig kapitalförvaltningskostnad: % Årlig garantiavgift: % Fast flyttavgift: kr Rörlig flyttavgift: %
 • Filtrera
 • Visa

Sparande i privat pensionsförsäkring

Valbara sparalternativ
JämförPris i kronor
Flyttkostnad
Avkastningsbehov
Historisk avkastning

Från och med nu och fram till pensionen förväntas ditt kapital bli 0 kr i din privata pensionsförsäkring, före avdrag för avgifter och kostnader.

Så har vi räknat

Så har vi räknat

 • Både JämförPriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på det försäkringskapital du angett.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder du angett.
 • JämförPriset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du valt.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat någon annan form av efterlevandeskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnaden ingår inte i vårt JämförPris.

Beräkningsförutsättningar:

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 2,1% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring.
 • Avkastningsskatten är 0,6%.

Standardportföljen i våra beräkningar består av:

Likaviktad (25%) mellan försäkringsbolagets billigaste:

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

 Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • fast årlig avgift i kr
 • avgift i % av försäkringskapitalet
 • kapitalförvaltningskostnad i % av försäkringskapitalet
 • årlig avgift  i % av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • garantiavgift i % av försäkringskapitalet
 • uttagsavgift i kr eller % på utbetalt belopp
 • finns maxtak tillämpas det i beräkningen

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå