Pensionsguiden

JämförPris på kapitalförsäkringar

Jag är år och vill månadsspara kr Jag vill göra en engångsinsättning på kr Jag vill gå i pension vid års ålder och att min kapitalförsäkring ska utbetalas Jag har idag ett sparat kapital på kr i min kapitalförsäkring Du har inte angett en giltig ålder
Minsta tillåtna ålder är 16 och högsta tillåtna ålder är 70
Du har angett en för låg pensionsålder för denna typ av sparande
Din ålder kan inte vara högre än din pensionsålder
Du har inte angett en giltig spartid
Du har inte angett ett giltigt kapital
Du har inte angett ett giltigt värde för månatlig insättning
Du har inte angett ett giltigt värde för engångsinsättning

Lägg till min försäkring

JämförPris beräknas på de avgifter som gäller om du skulle välja försäkring idag. Även om din försäkring visas i tabellen kan avgifterna vara annorlunda om du haft försäkringen ett tag. Fyll därför i avgifterna för din egen försäkring här. Då visas ett JämförPris även på den. Du hittar avgifterna för din försäkring på ditt årsbesked eller hos ditt försäkringsbolag.

Fast årlig avgift: kr Rörlig årlig avgift på kapitalet: % Årlig kapitalförvaltningskostnad: % Årlig garantiavgift: % Fast avgift på insättningar: kr Rörlig avgift på insättningar: % Fast återköpsavgift: kr Rörlig återköpsavgift: %
 • Filtrera
 • Visa

Sparande i privat pensionsförsäkring

Valbara sparalternativ
JämförPris i kronor
Återköpsavgift
Avkastningsbehov
Historisk avkastning

Från och med nu och fram till utbetalning påbörjas förväntas ditt kapital bli 0 kr i din kapitalförsäkring, före avdrag för avgifter och kostnader.

Så har vi räknat

 

 • Både JämförPriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på det försäkringskapital och sparandet/insättningarna som du anger.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med nu.
 • JämförPriset påverkas av vilken spartid och utbetalningstid du valt.
 • Vi har antagit att du sparar i en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat någon annan form av förvalt dödsfallsbelopp.
 • Riskavgifter ingår inte i beräkningen.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 års utbetalningar.
 • Återköpsavgifter ingår inte i vårt JämförPris.

 

Beräkningsförutsättningar:

Vi följer den prognosstandard som Pensionsmyndigheten tagit fram som både staten och försäkringsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastningen är (före avdrag för avgifter och skatt) 2,1 % utöver inflation för traditionell, fond- och depåförsäkring.
 • Avkastningsskatten baseras på prognosstandardens antaganden samt gällande skatteregler för kapitalförsäkring. Detta leder till att avkastningsskatten antas till 1,49 %.

Standardportföljen i våra beräkningar består av fyra fonder med lika stor andel (25 %). Vi har valt respektive försäkringsbolags billigaste fond inom följande kategorier:

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • fast årlig avgift i kr
 • avgift i % av försäkringskapitalet
 • kapitalförvaltningskostnad i % av försäkringskapitalet
 • årlig avgift i % av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • premieavgift i %
 • garantiavgift i % av försäkringskapitalet
 • uttagsavgift i kr eller % på utbetalt belopp
 • finns min-/maxavgift tillämpas det i beräkningen

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå