Pensionsguiden

Om inkomstpension

Är du född 1938 eller senare och har arbetat i Sverige har du tjänat in till inkomstpension, som är en del av den allmänna pensionen.

Inkomstpension - del av den allmänna pensionen

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. Av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt 16 procent av till denna del av pensionen varje år.

Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen.  Om du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning tjänar du också in till allmänna pensionen. Inkomstpensionen beräknas med ett delningstal som huvusakligen grundar sig på återstående livslängd.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå