SAF-LO - tidigare valbara bolag

År 2008 började nya villkor att gälla för Avtalspension SAF-LO. Startåldern för att tjäna in tjänstepension höjdes från 21 till 25 år. Samtidigt påbörjades en stegvis höjning av storleken på de premier som arbetsgivaren betalar in, från 3,9 % till 4,5% på löner upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Mellan 2008 och 2012 har den premie som arbetsgivaren betalar in höjts stegvis, från 3,9 procent till 4,5 procent av löner upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För årslöner som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (444 750 kr år 2016) har det också skett en stegvis höjning - från 6 procent upp till 30 procent år 2012.

Obligatoriskt omval

De tjänstepensioner i Avtalspension SAF-LO som tecknades före 2009 är satta i fribrev vilket innebär att inga nya premier sätts in i de bolag som tidigare ingick i valet. Alla inom Avtalspension SAF-LO var tvungna att göra ett obligatoriskt omval och i stället välja något av de bolag som upphandlades 2009.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå