Om PA-KFS - tidigare valbara bolag

Är du anställd inom ett kommunalt företag och född 1953 eller tidigare omfattas du av Gamla PA-KFS. Arbetsgivaren betalar från det att du är 28 år in en pensionspremie motsvarande 1,5 procent av din lön till en kompletterande ålderspension. Du ansvarar själv för att välja i vilka bolag och förvaltningsformer dina pengar ska placeras.

Du kan själv välja förvaltningsform och vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension. Du kan också välja till återbetalningsskydd som innebär att det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare. Om du väljer ett återbetalningsskydd får du själv en lägre pension.

Din lön bestämmer pensionens storlek

Arbetsgivaren betalar in en pensionspremie som motsvarar 1,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr år 2019). Arbetsgivaren betalar också in en premie för en förmånsbestämd pension för dig. En förmånsbestämd pension innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av slutlönen. Den förmånsbestämda pensionen kan du inte kan placera själv.

Pensionsvalet administrerar valen

Premierna betalas till en valcentral – som för Gamla PA–KFS är Pensionsvalet. Det är valcentralen som administrerar valen. Har du inte gjort något val av försäkringsbolag placeras premierna i det s k ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd i försäkringsbolaget KPA.

Omval - jämför bolag, avgifter och efterlevandeskydd

Från den 1 januari 2014 är det nya försäkringsbolag kan du välja nya försäkringsbolag inom avtalet, och alla inom Gamla PA-KFS omfattas av ett obligatoriskt omval. Har du sedan tidigare valt ett bolag som inte är valbart från 2014, läggs den försäkringen i s k fribrev. (Folksam traditionell och Folksam LO fond, Länsförsäkringar traditionell, SPP traditionell och fond, Swedbank traditionell och fond). Ickevalsalternativet är även nu en traditionell försäkring i försäkringsbolaget KPA, men utan återbetalningsskydd.

Även anställda som vid årsskiftet 2008/2009 hade sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas av Gamla PA-KFS.

Nyanställd som är född 1953 eller tidigare

Börjar du som nyanställd i ett kommunalt bolag efter 1 januari 2014, och är född 1953 eller tidigare, omfattas du av Gamla PA-KFS. Observera att du endast kan välja de bolag som är valbara inom PA-KFS 09, och därmed omfattas av dessa produkter och avgifter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå