ITP 2 - ITPK, tidigare valbara bolag

Den 1 juli 2007 skapades en ny ITP-plan. Den delades upp i ITP 1 och ITP 2. Är du född 1978 eller tidigare omfattas du av ITPK inom ITP 2. Om din arbetsgivare valt att tillämpa ITP 1 för alla tjänstemän oavsett ålder, kan du omfattas av ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare. På den här sidan har vi samlat information om bolag som tidigare gick att välja inom ITPK.

Innan den nya ITP-planen skapades 1 juli 2007 fanns det totalt tjugotre försäkringsbolag som du kunde välja att placera dina premier i. Tio bolag erbjöd traditionell försäkring, och tretton bolag fondförsäkring. Vilka dessa bolag var framgår i jämförelsen nedan: "ITPK – valbara bolag före 1 juli 2007".

Färre bolag att välja på den 1 juli 2007

Den 1 juli 2007 upphandlades tio nya bolag, varav fem med traditionell försäkring och fem med fondförsäkring. Vid nyval och omval efter 1 juli 2007, kunde du nu endast välja något av de tio nya upphandlade bolagen.

Nya fondförsäkringsbolag från den 1 juli 2010

Från den 1 juli 2010 upphandlades nya fondförsäkringsbolag. Då beslutades att alla inom ITPK bara kunde välja något av de upphandlade fondförsäkringsbolagen, eller något av de traditionella bolagen som upphandlades 1 juli 2007. De försäkringar som hade tecknats före den 1 juli 2007, och i något bolag som inte var valbart efter den 1 juli 2010, lades i fribrev. I jämförelsen nedan "ITPK – valbara bolag 2007-2013" kan du jämföra de valbara bolagen för den perioden.

Observera att jämförelsen "ITPK – valbara bolag 2007-2013" inte omfattar de tre fondförsäkringsbolagen som valbara mellan 2007-2010. Dessa bolag är Länsförsäkringar, Movestic (fd Moderna Liv & Pension) och Swedbank. Däremot har SEB Trygg Liv och AMF fondförsäkring varit valbara under hela perioden, men avgifterna sänktes år 2010.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå