ITP 1 - tidigare valbara bolag

Den 1 juli 2007 skapades en ny ITP-plan. Den delades upp i ITP 1 och ITP 2. Är du född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1. Du kan också omfattas av ITP 1 om din arbetsgivare för alla oavsett ålder tillämpar ITP 1. På den här sidan har vi samlat information om bolag som tidigare gick att välja ITP 1.

Från den 1 juli 2007 då ITP 1 trädde i kraft upphandlades tio försäkringsbolag, varav fem bolag erbjöd traditionell försäkring och fem bolag fondförsäkring. Vilka dessa bolag var framgår i jämförelsen ”ITP1- valbara bolag 2007-2010”. 

Nya fondförsäkringsbolag efter 1 juli 2010

Från den 1 juli 2010 upphandlades nya fondförsäkringsbolag i ITP 1. Av de fondbolag som var valbara under perioden 2007- 2010 var Länsförsäkringar, Moderna Liv & Pension (numera Movestic) och Swedbank Försäkring inte längre valbara. Till dessa bolag görs inte längre några nya inbetalningar efter 1 juli 2010. Däremot var AMF fondförsäkringar och SEB Trygg Liv fortsatt valbara efter år 2010, och försäkringarna i dessa bolag fick de nya lägre avgifterna.

För dig som valt en traditionell försäkring i ITP 1, skedde inga förändringar år 2010.

Vill du jämföra de bolag som var valbara mellan år 2010 – 2013, kan du göra det  jämförelsen ”ITP 1 – valbara bolag 2010 – 2013.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå