Checklista - privat pensionsförsäkring

Flytträtt innebär att du får flytta kapitalet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring. För att du ska få flytta din privata pensionsförsäkring måste det antingen framgå av ditt försäkringsavtal eller så ska försäkringsbolaget ha gett dig flytträtt efter det att du tecknade försäkringen.

Här följer en checklista för vad du bör tänka på när du vill flytta din privata pensinförsäkring. Punkt 1-3 beskriver de grundläggande förutsättningarna medan punkt 4-8 beskriver vad du kan jämföra mellan olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för en flytt.

Grundläggande förutsättningar

1. Har du flytträtt?

Det finns inte flytträtt i alla privata pensionsförsäkringar. Det är oftast äldre försäkringar som inte går att flytta. Kontrollera om du har flytträtt antingen i Pensionsguidens Jämför privata pensionsförsäkringar  eller genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att du lämnar en hälsodeklaration för de ska tillåta att du flyttar pensionskapitalet från bolaget. Läs om hälsoprövning.

2. Går det att flytta till det bolag du tänkt dig?

I Pensionsguiden – JämförPris på vår webbplats visas de försäkringsbolag som det går att flytta kapital till.

3. Löser du ett problem genom att flytta pengarna?

Vanliga orsaker till att personer vill flytta sin privata pensionsförsäkring är:

  • höga avgifter
  • dålig utveckling
  • missnöje med fondutbudet
  • missnöje med bolaget
  • önskemål om en traditionell försäkring med garanti när det närmar sig utbetalning
  • utlovad rabatt på ditt bolån om du flyttar över ditt pensionssparande.

Om du vill flytta din pensionsförsäkring bör du fråga dig varför och tänka dig olika handlingar beroende på svaret. Det är inte alltid positivt med en flytt; det finns risk för kostnader som du kanske inte är medveten om. Om du blivit lovad rabatt på ditt bolån måste du till exempel kontrollera att inte högre avgifter för pensionsförsäkringen tar bort den vinst du gör på bolånet.

Om beloppet du vill flytta är mindre än ett prisbasbelopp (46 500 kr år 2019) så kan återköp vara ett alternativ till en flytt.

Byta fonder i stället för att byta bolag?

Om du har en fondförsäkring och är missnöjd med värdeutvecklingen eller fondavgifterna så kanske det kan räcka med att byta fonder? Det bygger på att det finns andra fonder i bolagets fondutbud som du vill ha.

Jämför det här mellan försäkringsbolagen

4. Avgifter

Höga avgifter kan innebära en stor skillnad för din totala avkastning. Det finns olika typer av avgifter: fast årlig avgift (i kr), premieavgift på inbetalningar, procentuell årlig avgift, kapitalförvaltningsavgift och fondavgifter. Avgifterna är dels en direkt kostnad, dels en orsak till utebliven avkastning. Du går ju miste om avkastning på de pengar som du betalar i avgifter. I Pensionsguiden - JämförPris kan du se kostnaderna för olika privata pensionsförsäkringar.

Det finns också möjlighet att beställa "flyttblad" från din nuvarande försäkring och den du tänkt flytta till. Flyttbladen hjälper dig att jämföra grundläggande delar som avgifter, garantier och försäkringsskydd.

5. Fondutbud och historisk avkastning

Om du har en fondförsäkring bör du kontrollera hur bra den går. Är du inte nöjd kan du börja med att se vilka andra fonder bolaget erbjuder; det brukar finnas ett antal olika. Kontrollera förutom avgiften till exempel fondernas historiska avkastning. Den kan vara ett stöd i hur det kan gå framgent. Har du en aktivt förvaltad fond, kan du kontrollera om fonden slår sitt jämförelseindex?

Om du har en traditionellt förvaltad försäkring kan det vara bra att se efter hur bolagen har lyckats historiskt med sin förvaltning och om du är nöjd med bolagets aktuella placeringsinriktning (fördelningen av aktier och räntor m.m.). Du hittar uppgifter om bolagens totalavkastning och placeringsinriktning hos Svensk Försäkring.

Historisk avkastning för både fondförsäkringar och traditionella försäkringar finns i Pensionsguiden. Du kan också kontakta försäkringsbolagen för att få uppgifter om fondernas utveckling.

6. Byter du bort en hög garanti?

Byter du från en traditionell försäkring bör du undersöka vilken garanti du byter bort. Flyttar du till en fondförsäkring eller depåförsäkring får du ingen garanti. Flyttar du till en annan traditionellt förvaltad försäkring kan det vara så att du får en lägre garanti. Undersök också om försäkringsbolaget du flyttar ifrån gör en så kallad "marknadsvärdesjustering" eller om du får med dig hela kapitalet.

Fondförsäkringar och depåförsäkringar är enklare att byta eftersom du inte har någon garanti i dem.

7. Försäkringsskydd kopplade till pensionsförsäkringen?

När du byter försäkringsbolag bör du undersöka om du har försäkringsskydd som är direkt kopplade till pensionsförsäkringen. Exempel på sådana försäkringsskydd är: efterlevandeskydd, återbetalningsskydd och familjeskydd. Det är inte säkert att det bolag du flyttar till har samma möjligheter till sådana försäkringsskydd. En flytt kan i och för sig vara ett bra tillfälle att se över om du ska ha kvar de här försäkringsskydden.

8. Ändringsmöjligheter eller inlåsning?

Jämför också vilka ändringsmöjligheter du har eller får. Kan du förändra till exempel startålder för utbetalning, längden på utbetalningen eller byta förvaltningsform mellan traditionell försäkring, fondförsäkring och depåförsäkring?