Checklista - kollektivavtalad tjänstepension

Du kan ha rätt att flytta en del av din tjänstepension  (den premiebestämda). Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt. Du kan flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag eller byta förvaltningsform för den - välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. 

Här följer en checklista för vad du bör tänka på när du vill flytta din kollektivavtalade tjänstepension. Punkt 1-3 beskriver de grundläggande förutsättningarna medan punkt 4-8 beskriver vad du kan jämföra mellan olika försäkringsbolag.

Grundläggande förutsättningar

1. Har du flytträtt?

Det finns inte flytträtt i alla tjänstepensionsförsäkringar. Det är oftast äldre försäkringar som inte går att flytta. Jämför flytträtt för tjänstepensioner i Pensionsguiden.

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att du lämnar en hälsodeklaration för att tillåta flytt av pensionskapitalet från bolaget. Läs om hälsoprövning.

2. Går det att flytta till det bolag du tänkt dig?

Inom ditt kollektivavtalsområde kan du bara välja mellan ett visst antal försäkringsbolag. Vilka bolag du kan välja på beror på vad parterna i just ditt avtalsområde förhandlat fram.

3. Vad är orsaken till att du vill flytta?

Vanliga orsaker till att personer vill flytta sin tjänstepension är:

  • höga avgifter
  • dålig utveckling
  • missnöje med fondutbudet
  • missnöje med bolaget
  • att du vill samla allt på ett ställe
  • flytt till traditionell försäkring inför utbetalning
  • utlovad rabatt på ditt bolån om du flyttar över ditt pensionssparande.

Om du vill flytta din pensionsförsäkring bör du fråga dig varför och tänka dig olika handlingar beroende på svaret. Det är inte alltid positivt med en flytt; det finns risk för kostnader som du kanske inte är medveten om. Om du blivit lovad rabatt på ett bolån måste du till exempel kontrollera att inte högre avgifter för pensionsförsäkringen tar bort den vinst du gör på bolånet.

Byta fonder ett mindre steg?
Om du har en fondförsäkring och är missnöjd med värdeutvecklingen eller fondavgifterna så kanske det kan räcka med att byta fonder? Det bygger på att det finns andra fonder i fondutbudet som du vill ha.

Punkter att jämföra mellan försäkringsbolagen
(steg 4-8)

4. Avgifter

Höga avgifter kan innebära en stor skillnad för din totala avkastning. Det finns olika typer av avgifter: fast årlig avgift (i kr), premieavgift på inbetalningar, procentuell årlig avgift, kapitalförvaltningsavgift och fondavgifter. Avgifterna är dels en direkt kostnad, dels en orsak till utebliven avkastning. Det vill säga att du går miste om avkastning på de pengar som du betalade i avgifter.

Du kan jämföra avgifter i Pensionsguiden - JämförPris.

5. Fondutbud och historisk avkastning

Om du har en fondförsäkring bör du fundera på om du vill behålla den eller flytta från entrélösningen (det förvalda fondpaketet). Det brukar finnas ett antal andra fonder att välja bland. Kontrollera gärna fondernas historiska avkastning. Är du nöjd med utvecklingen och, om det är en aktivt förvaltad fond, slår den index?

För kollektivavtalade tjänstepensioner brukar uppgiften om entrélösningens fonder finnas hos valcentralen. Försäkringsbolagen bör också ha uppgifter om fondernas utveckling.

Om du har en traditionell försäkring kan det vara bra att se efter hur bolagen har lyckats historiskt med sin förvaltning och om du är nöjd med den aktuella placeringsinriktningen (fördelningen av aktier och räntor m.m.). Du hittar uppgifter om totalavkastning hos Svensk Försäkring. Du kan också se traditionella försäkringars aktuella placeringsinriktning.

Historisk avkastning för både fondförsäkringar och traditionella försäkringar finns i Pensionsguiden - Jämförpris

6. Byter du bort en hög garanti?

Byter du från en traditionell försäkring bör du undersöka vilken garanti du byter bort. Flyttar du till en fondförsäkring får du ingen garanti. Flyttar du till en annan traditionellt förvaltad försäkring kan det vara så att du får en lägre garanti. Undersök också om försäkringsbolaget du flyttar ifrån gör en "marknadsvärdesjustering" eller om du får med dig hela kapitalet.

Fondförsäkringar är enklare att byta eftersom du inte har någon garanti i dem.

7. Försäkringsskydd kopplade till pensionsförsäkringen?

När du byter försäkringsbolag bör du undersöka om du har försäkringsskydd som är direkt kopplade till pensionsförsäkringen. Exempel på sådana försäkringsskydd är: efterlevandeskydd, återbetalningsskydd och familjeskydd. Det är inte säkert att det bolag du flyttar till har samma möjligheter till sådana försäkringsskydd. En flytt kan i och för sig vara ett bra tillfälle att se över om du ska ha de här försäkringsskydden.

8. Ändringsmöjligheter eller inlåsning?

Jämför också vilka ändringsmöjligheter du har. Kan du förändra startålder för utbetalning, längden på utbetalningen eller byta förvaltningsform mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?