Checklista - flytta individuell tjänstepension

Du kan ha rätt att flytta en individuell tjänstepension om det finns flytträtt och din arbetsgivare ger sin tillåtelse. Det är inkomstskattelagen som ligger till grund för kraven på en flytt. Flyttavgiftens storlek bestäms utifrån försäkringsbolagets villkor. 

Kontrollera om du har flytträtt

Steg 1 – Undersök hos ditt försäkringsbolag om du har rätt att flytta din individuella tjänstepension.

Steg 2 - Fråga den arbetsgivare som står som försäkringstagare för din individuella tjänstepension om de tillåter en flytt.

Bedöm om det lönar sig

Steg 3 - Ta reda på hur stor flyttavgiften kommer att bli på den individuella tjänstepension du vill flytta från.

Steg 4 – Skaffa dig en överblick av tänkbara försäkringsbolag att flytta till genom att jämföra avgifter och andra villkor. Du kan beställa ett så kallat flyttblad, "Fakta inför flytt av pensionsförsäkring", från både ditt nuvarande försäkringsbolag och de försäkringsbolag du överväger att flytta till. 

Steg 5 – Kontakta gärna fler än ett försäkringsbolag som du funderar på att flytta till och se om de kan erbjuda dig till exempel rabatt på avgifter. I flyttbladet kan du läsa om hur din individuella tjänstepension är utformad och vilka avgifter den har. 

Flytten

Steg 6 – Bestäm dig för ett försäkringsbolag och meddela att du vill gå vidare med att flytta din individuella tjänstepension till dem. Du får då blanketter du ska fylla i för att göra flytten.

Steg 7 – Blanketterna måste skrivas under av försäkringstagaren, vilket i normalfallet är din arbetsgivare. Sök upp en behörig firmatecknare och be om påskrift.

Steg 8 – Skicka nu de påskrivna blanketterna till det försäkringsbolag du vill flytta till, så ser de till att i sin tur kontakta bolaget du vill flytta från. Om du inte begärt ett så kallat flyttblad tidigare, ska du nu få ett sådant hemskickat från det försäkringsbolag du vill flytta från.

Steg 9 – Normalt dröjer det en månad innan flytten påbörjas.

Steg 10 – Flytten genomförs och det flyttbara värdet minus flyttavgiften överförs till det nya försäkringsbolaget. Du får ett försäkringsbesked för din nya individuella tjänstepension.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå