Har du rätt att flytta din pension?

Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten. Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta, framförallt om du har en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring.

När det gäller privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar finns det inte alltid flytträtt. För att du ska få flytta din privata pensionsförsäkring måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt, eller att försäkringsbolaget har gett dig den rätten efter att du köpte försäkringen.

 

Ett individuellt pensionssparande (IPS) kan alltid flyttas till ett annat sparinstitut men du kan däremot inte flytta mellan en pensionsförsäkring och IPS.

Har du flytträtt?

I vissa kollektivavtalade tjänstepensioner finns det flytträtt. Det innebär att du kan  flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

 

Har du ett äldre avtal, är det inte säkert att du har flytträtt. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum. Om det till exempel finns ett så kallat oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen får du vanligen inte flytta kapitalet.

Längst ned på sidan hittar du en länk till en jämförelse av privata pensionsförsäkringar, bl a flytträtt .

 

Kostnad

Det bolag du flyttar pensionskapitalet från kan ta ut en flyttavgift. Ta reda på vad det kostar att flytta ditt pensionssparande. 

Värdet

Om du flyttar en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring är det inte säkert att du får med dig hela pensionskapitalet. Är det värde som redovisats på ditt värdebesked högre än vad bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället, kan försäkringskapitalet justeras ned (marknadsvärdesjustering).

Skillnader i garanterat kapital

Om du väljer att ha en traditionellt förvaltad försäkring i det bolag du flyttar till, så finns det skillnader i hur det mottagande bolaget hanterar dina pengar. Några försäkringsbolag fördelar pengarna mellan garanterat kapital och återbäringsdel på samma sätt som de var fördelade i det tidigare bolaget, medan andra bolag garanterar mellan 70 och 100 procent av kapitalet.

Olika livslängdsantaganden

Eftersom bolagen har olika livslängdsantaganden och prognosräntor så är det inte säkert att det är det bolag där ditt pensionskapital vid pensioneringen är störst som måste vara det bolag som ger dig den högsta pensionen.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå