Pensionstermer för konsumenter

Konsumenternas Försäkringsbyrå har tillsammans med en rad olika organisationer tagit fram en gemensam standard för pensionstermer för konsumenter. Ordlistan förvaltas av SIS, Swedish Standards Institute. Termerna förklaras i ordlistan och ska användas på ett likartat sätt i hela pensionsbranschen.

Här hittar du ordlistan Pensionstermer för konsumenter. Ordlistan öppnas som ett pdf-dokument i ett nytt fönster. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå