Om valcentraler

Valcentralerna administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner, det vill säga den pension som du som anställd har via din arbetsgivare. Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral du tillhör.

Det är arbetsgivaren som betalar premien för din tjänstepension till valcentralen. Valcentralerna sköter upphandlingen av de försäkringsbolag som de försäkrade ska få välja mellan när de ska placera sin tjänstepension. De sköter också informationen till de försäkrade, registrerar valen och förmedlar premier till valda försäkringsbolag. Valcentralerna kan i vissa fall även erbjuda familjeskydd och administrera flytt av pensionskapital.

I vår jämförelse redovisas vilka valcentraler som finns och vilka avtalsområden de administrerar. Här framgår också om valcentralen tar ut en avgift från den premie som arbetsgivaren betalat in för din räkning. Om ingen avgift dras från försäkrades premie så står arbetsgivaren för kostnaderna för administrationen.

Om du är osäker på vilken valcentral som har hand om din tjänstepension – kontakta din arbetsgivare.