Om investeringsrådgivning

Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, fond- och värdepappersbolag erbjuder rådgivning om finansiella placeringar. Oavsett vem du får rådgivning av finns det regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

Reglerna gäller när du får individuella råd utifrån dina behov och dina ekonomiska förutsättningar. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella placeringar omfattas däremot inte.

Marknadsföring och försäljning faller utanför reglerna om rådgivning

Företaget du träffar ska tydligt skilja på vad som är investeringsråd respektive marknadsföring eller allmän information om en produkt. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om individuella råd eller om mer generell information. Det kan också vara svårt att dra gränsen mellan rådgivning och försäljning. Är du osäker, så fråga!

Rådgivningsreglerna gäller inte när:

• ett företag endast lämnar allmän information om finansiella placeringar
• företaget ger en allmän köprekommendation som företaget har vid ett visst tillfälle
• information lämnas i massmedia eller på annat sätt till en vid krets av personer.

Tillstånd för investeringsrådgivning

För att få lämna råd om finansiella placeringar krävs tillstånd från Finansinspektionen. Vilka företag som har tillstånd kan du se i Finansinspektionens företagsregister.

Oberoende rådgivning?

Det finns två grupper av rådgivare, "oberoende" rådgivare och rådgivare som inte får kalla sig "oberoende". En "oberoende" rådgivare ska lämna rådgivning på oberoende grund och får inte rekommendera och lämna råd om egna eller närstående företags produkter. En oberoende rådgivare får inte heller ta emot ersättning (provision) från företag vars produkter man lämnar råd om.

Vilka typer av placeringar omfattas av reglerna?

Reglerna gäller placeringar i finansiella instrument såsom aktier, fonder, strukturerade produkter, obligationer och livförsäkringar med sparmoment.

Rådgivningen

Rådgivaren ska anpassa sina råd efter dina önskemål och behov och ska inte rekommendera något annat än vad som kan anses lämpligt för dig. För att kunna rekommendera en lämplig produkt ska rådgivaren göra en så kallad lämplighetsbedömning. Rådgivaren kommer därför att ställa ett antal frågor till dig, bland annat om din ekonomiska situation, ditt mål med investeringen och din riskvilja.  

Får du rådgivning via internet gäller samma regler som när du får individuell rådgivning vid ett personligt möte med en rådgivare.

Det finns också krav på att de företag som tar fram en finansiell produkt, i förväg ska fastställa vilken kundgrupp en viss produkt är anpassad för. En rådgivare ska ta hänsyn även till detta vid rådgivningen till dig.

Det är också viktigt att du själv förstår hur de rekommenderade produkterna fungerar och vilka risker som finns att förlora hela eller delar av den summa som du investerar.

Får du råd att teckna ett paket av flera, kombinerade produkter, ska rådgivaren också ha gjort bedömningen att paketet som helhet är lämpligt för dig.

Dokumentation av rådgivningen

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. I dokumentationen ska det bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur länge du kan tänka dig att binda pengarna. I dokumentationen ska rådgivaren också lämna en förklaring till varför han anser att den rekommenderade investeringen är lämplig för just dig.

Läs igenom dokumentet ordentligt och kontrollera att det som står där stämmer. Saknas det någon information eller ser du något som är fel, så begär att det rättas i dokumentationen.

Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Det är sällan bråttom att fatta ett beslut.