Om webbplatsen

Webbplatsen är gemensam för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Innehållet vänder sig i första hand till dig som är konsument. Webbplatsen fungerar bäst i webbläsaren Chrome eller i de senaste versionerna av Explorer.

Så får du använda vårt material

Materialet från den här webbplatsen får mångfaldigas och spridas både på papper och elektroniskt via webbplatser om du respekterar följande:

  • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, till exempel bilder, som inte får publiceras i andra sammanhang.
  • Materialet får inte mångfaldigas för att säljas.
  • Ange källa och datum när materialet är hämtat.
  • Vid elektronisk vidareförmedling av material från webbplatsen rekommenderar vi länkning till vår webbplats. Då får besökaren alltid den senaste versionen.
  • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För elektronisk vidareförmedling gäller vår länkningspolicy. Kontakta alltid webbredaktionen om du har några frågor kring hur du får använda materialet på webbplatsen.

Länkningspolicy

När du länkar till oss, skriv konsumenternas.se.

Vill du använda våra logotyper för att länka till webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Använd så kallade hypertextlänkar, det vill säga att när användaren klickar på länken så förflyttas han eller hon till vår webbserver.

Använd inte så kallad ramlänkning (framelänkning). Det vill säga länka inte så att vår webbplats, eller delar av den, placeras inom ramarna för en annan webbplats. Använd heller inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från vår webbplats och placeras på någon annan webbplats.

Länka inte i sådana sammanhang att syftet med konsumentbyråernas material förvanskas, eftersom vi kan förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

Ändra textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Om det inte fungerar hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer:

I Internet Explorer väljer du Sida/Verktyg och därefter zooma. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Firefox väljer du Visa och därefter Textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Chrome väljer du Visa och därefter zooma in eller zooma ut . Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Safari väljer du Innehåll och därefter zooma bara text. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller - eller välja Innehåll och zooma in/ zooma ut.

Om du har en Macintosh ersätts Ctrl-tangenten av Commando-tangenten (kringlan).

Hämta PDF-filer

Bland annat våra verksamhetsberättelser visas i PDF-format. För att läsa PDF-dokumenten, behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Ladda hem Acrobat Reader.

Kontakta webbredaktionen

Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen. Om du har synpunkter på webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå