Verksamhetsberättelse för
Konsumenternas Försäkringsbyrå 2019

I årets verksamhetsberättelse hittar du frågor som har varit viktiga för konsumenterna under året och Försäkringsbyråns analyser.

Ladda ner verksamhetsberättelsen
för Konsumenternas Försäkringsbyrå 2019

Exempel på aktiviteter under 2019

  • 2019 fyllde Försäkringsbyrån 40 år, vilket vi har uppmärksammat i våra olika kanaler. Vi har påmint om att vi är en unik oberoende aktör som under lång tid har hjälpt konsumenter med deras frågor om försäkring och pension.
  • Arbetet med vår nya webbplats har varit en viktig uppgift. Vi fortsätter att förenkla vår information och utveckla olika funktioner. Våra jämförelser av försäkringar är centrala och vi avser att göra dem mer intuitiva och interaktiva. Vi kommer att ytterligare lyfta fram vår oberoende roll, så att konsumenter ska känna sig trygga med att vi är en tillförlitlig källa. Webbplatsen beräknas vara färdig under 2020.
  • Återkoppling av konsumentproblem är en viktig del av vår verksamhet. Vi har uppmärksammat myndigheter och försäkringsbolag på de svårigheter och företeelser som vi har identifierat.
  • Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för konsumenter och för försäkringsbranschen. Vår målsättning är att kunna bidra med enkel och trovärdig information om försäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Vi har under 2019 samlat in information om bolagens konkreta hållbarhetsarbete inom hem- och bilförsäkringar.  Vi kommer att publicera informationen på vår webbplats under 2020.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå