Verksamhetsberättelse 2016

Här kan du ladda ned 2016 års verksamhetsberättelse. Där kan du läsa vilka frågor som varit av störst betydelse för konsumenterna under året och våra analyser.  

Några av årets viktigaste frågor på Konsumenternas Försäkringsbyrå var:

  • fortsatt arbete med att poängsätta innehållet i olika försäkringar. Vi har tidigare år tagit fram jämförelser med poäng för bil-, barn-, hem- och villaförsäkringar. Under 2016 har vi lanserat en jämförelse med poäng på hundförsäkringar.
  • en större omarbetning av vår jämförelse med poäng på barnförsäkringar. Våra jämförelser med poäng är enkla att förstå och de är välbesökta på vår webbplats. Vår poängjämförelse av barnförsäkringar var under året den mest besökta sidan på vår webbplats efter startsidan.
  • Ökad transparens inom pensionsområdet. Under 2016 har vi arbetat intensivt med att ta fram en webbtjänst som visar vad sparande i försäkring kostar.