Verksamhetsberättelse 2018

Här kan du ladda ned 2018 års verksamhetsberättelse. Där kan du läsa vilka frågor som varit av störst betydelse för konsumenterna under året och våra analyser.  

Byråns främsta fokus under året:

  • Vi har under året deltagit i ett större utbildningssamarbete som genomförts tillsammans med länsstyrelserna runt om i landet. Syftet har varit att utbilda personer som har daglig kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn om försäkringar.
  • 2018 har varit ett år då vi har anpassat vår verksamhet till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har jobbat strukturerat med anpassningen och kan nu konstatera att vi hanterar personuppgifter enligt de krav som ställs.
  • Vi följer utvecklingen i samhället och har under året kompletterat webbplatsen med information om hur försäkringar gäller när konsumenter hyr, lånar eller delar saker, bilar eller boende med varandra – i den så kallade delningsekonomin.
  • Vi följer även utvecklingen på reseområdet och har kompletterat vår webbplats med dels jämförelser av försäkringar för studier och arbete utomlands, dels av avbeställningsförsäkringar. Dessutom har vi varit flitiga på att lyfta fram information om hur viktigt det är att veta att reseförsäkring begränsas om en konsument har en kronisk eller pågående sjukdom.
  • Under året har vi uppdaterat våra pensionsförsäkringsjämförelser med försäkringsbolagens utbetalningsmodeller. Vi konstaterade att en del försäkringsbolag använder könsdifferentierade antaganden inom individuella tjänstepensioner, det vill säga olika antaganden om hur länge kvinnor respektive män lever. Det leder till skillnader i utbetalningarna för män och kvinnor. Det är dock i linje med gällande regelverk.