Verksamhetsberättelse 2017

Här kan du ladda ned 2017 års verksamhetsberättelse. Där kan du läsa vilka frågor som varit av störst betydelse för konsumenterna under året och våra analyser.  

Byråns främsta fokus under året:

  • särskilt bevakat förutsättningarna för nyanlända att teckna och omfattas av en hemförsäkring.
  • färdigställt Pensionsguiden.Till exempel finns nu jämförpriser för tjänstepensioner, privata pensioner och kapitalförsäkringar.
  • arbetat med att öka antalet besök på webbplatsen. Vi har nu närmare 1 800 000 besök på webbplatsen.
  • utvecklat en prioriteringsmodell för vårt arbete. Prioriteringsmodellen hjälper oss att rikta in byråns arbete på vad som gör mest samhällelig och ekonomisk nytta för konsumenter på ett långsiktigt hållbart sätt.