Styrelse

Styrelsen i stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå består av ledamöter från Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter utsedda av Konsumentverket

Ordförande, Gabriella Fenger-Krog

Mia Ohlsson 

Ledamöter utsedda av Finansinspektionen

Therése Wieselqvist Ekman
Lars Malmström

Ledamöter utsedda av Svensk Försäkring

Anette Grundström
Per Samuelsson Widemar

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå