Styrelse

Styrelsen i stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå består av ledamöter från Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter utsedda av Konsumentverket

Ordförande Ivar Rönnbäck
Joachim Allard

Ledamöter utsedda av Finansinspektionen

Therése Wieselqvist Ekman
Lars Malmström

Ledamöter utsedda av Svensk Försäkring

Anette Grundström
Per Samuelsson Widemar

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå