Arbete med hållbarhet

Hållbarhet har flera olika perspektiv och man brukar prata om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vad det närmare kan innebära för en bransch som försäkringsbranschen kan du läsa mer om i Svensk försäkrings rapport om omvärldstrender.

Försäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor i olika former och det brukar beskrivas på deras egna webbsidor.

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Konsumententernas Försäkringsbyrå vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och vår vision är: Trygga och informerade konsumenter på en välfungerande och hållbar försäkrings- och pensionsmarknad. Vi ser dock inte hållbarhet som en särskild strategi utan som en naturlig del av vår verksamhet i våra olika kanaler. Vi fokuserar på framför allt social och ekonomisk hållbarhet genom att:

  • Se till att människor har rätt försäkringar.
  • Ge svar på varför du ska komplettera samhällets skydd, hur du kompletterar det och vilka produkter du kan välja på. Till exempel barnförsäkringar och tjänstepensioner är viktiga komplement.
  • Vi bevakar rätten till försäkring, så att de som vill kan försäkra sig.

I vårt interna arbete försöker vi också att tänka på hållbarhet när det gäller saker som resor, inköp och energiförbrukning.

Så snart som möjligt vill vi lyfta in hållbarhetsperspektivet i våra jämförelser av försäkringsbolagen. För att göra det behöver vi dock ha en gemensam standard och att tillräckligt många aktörer är bedömda.

Vad händer i branschen när det gäller hållbarhet?

Ett antal frågor är för närvarande särskilt aktuella i försäkringsbranschen:

  • Koldioxidavtryck för försäkringsföretag, se Svensk Försäkrings rekommendation.
  • Miljöcertifierad skadereglering
  • Mätning av hur konsumenter kör, till exempel via appar
  • Miljömärkta fonder inom pensionsområdet.