Verksamhetsberättelse för
Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2019

Årets verksamhetsberättelse speglar hur den förändrade finansmarknad som snabbt växer fram på olika sätt påverkar de konsumenter som kontaktar byrån. 

Ladda ned verksamhetsberättelsen
för Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2019
.

Byrån startades 1994 för att det fanns ett behov av en oberoende aktör som kunde hjälpa konsumenter med information och vägledning inom bank- och värdepappersområdet. De konsumenter som kontaktar oss i dag har ofta helt andra frågor än de vi fick för 25 år sedan. Även klagomålen har till stor del förändrats men behovet av att ha någon att vända sig till som kan förklara, vägleda och som är oberoende är minst lika stort som när byrån bildades. 

Verksamhetsberättelsen tar t ex upp:

  • Telefonbedrägerier och Bitcoinbedrägerier
  • Problem med att öppna konto eller att banken säger upp kontot
  • Bolån och amorteringskrav
  • Konsumenterna som lockades att göra riskfyllda placeringar
  • Om webbplatsen och våra utbildningar
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå