Verksamhetsberättelse 2016

Här kan du ladda ned 2016 års verksamhetsberättelse. Där kan du läsa vilka frågor som varit av störst betydelse för konsumenterna under året och våra analyser.  

Under det gångna året har Konsumenternas Bank- och finansbyrå bland annat fokuserat på ny information på konsumenternas.se om bland annat penningtvätt, amorteringskrav och byggnadslån samt information till nyanlända och dem som hjälper nyanlända. Några av årets viktigaste ärenden handlade om klagomål på oseriösa långivare, hanteringen av obehöriga uttag och svårigheten för vissa konsumenter att få öppna konton.