Styrelse

Styrelsen i stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå består av ledamöter från Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

Styrelsens sammansättning:

Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Marija Borenius
Gabriella Fenger-Krog

Ledamöter utsedda av Finansinspektionen:

Ordförande Lars Malmström
Therése Wieselqvist Ekman

Ledamöter utsedda av Svenska Bankföreningen:

Johan Hansing
Helena Edling

Ledamot utsedd av Fondbolagens förening:

Fredrik Pettersson

Ledamot utsedd av Svenska Fondhandlareföreningen:

Sara Mitelman

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå