Om klagoguiden

Är du missnöjd med hur en bank eller ett försäkringsbolag bemött dig och vill klaga på det? Har du fått ett beslut som du vill få omprövat eller träffat en ekonomisk rådgivare som du inte tycker följt regelverket? Här kan du läsa om vad du kan göra då. 

Det finns olika vägar att gå för att till exempel få ett beslut omprövat men huvudregeln är att du börjar vid källan. Alltså först hör av dig till den tjänsteman eller skadereglerare som haft hand om ditt ärende.

Det är alltid bäst att framföra dina klagomål skriftligen. Gäller ditt klagomål ett beslut ska du be att få en motivering och tala om vad det är du vill ha ändring på.

Vi har tagit fram enkla brevmallar du kan använda.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå