Om klagoguiden

Har du fått ett beslut från en bank eller ett försäkringsbolag och är missnöjd? Eller har du träffat en ekonomisk rådgivare som du inte tycker har följt god sed? Här får du veta hur du kan gå vidare för att få ditt beslut omprövat. 

Det finns olika vägar att gå för att få ett beslut omprövat men huvudregeln är att du börjar "vid källan". Alltså med den tjänsteman eller skadereglerare som haft hand om ditt ärende. Du ska alltid skriva till företagen och be att få en motivering till deras beslut, likaså skriftligen tala om vad det är du vill ha ändring på. Vi har tagit fram enkla brevmallar du kan använda.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå